ร้านขายส่งทะเบียนใหม่

เรื่องเด่นประจำสัปดาห์

ทำความเข้าใจกับ National E-payment ให้มากขึ้น

มาดูรายละเอียดที่มากขึ้นของ ระบบ National e-Payment เป็นระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่รัฐบาลกำลังพยายามผลักดัน เพื่อให้มีระบบรองรับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับการใช้งานเทคโนโลยีโดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือที่ขยายวงกว้างขึ้น

Read More

Any ID , Prompt Pay และ National E payment

Any ID , Prompt Pay และ National E payment 3 คำ ที่จะทำให้รูปแบบการทำธุรกรรมทางการเงินของคนไทยเปลี่ยนไป

Read More

Startup คืออะไร

ใครยังสงสัยว่า Startup คืออะไร ในวีดิโอนี้มีคำตอบรอคุณอยู่

Read More